Speel, leer en ontdek

Missie en visie van de school

De basisschool binnen ons Kindcentrum is de Ds. D.A. v.d. Boschschool. Onze school telt ongeveer 260 leerlingen, verdeeld over 12 groepen en 3 peuterschoolgroepen.

Kinderen zoveel mogelijk kansen geven om zich te ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling: dat is onze missie. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en van onszelf als professionals. 
Naast onze basisvaardigheden vinden we het belangrijk dat de kinderen zich verder ontwikkelen op diverse vlakken. We besteden daarom veel aandacht aan zelfstandigheid en sociale vaardigheden. We leren de kinderen samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken en positief communiceren. Al deze vaardigheden helpen de leerlingen om later in de maatschappij hun weg te vinden.

Ieder kind heeft een veilige omgeving nodig om te kunnen leren. Op onze school is er een sfeer van vertrouwen, voelen de kinderen zich veilig en gaan we respectvol met elkaar om. Daarnaast hebben we samen met de leerlingen duidelijke regels opgesteld. De kinderen nemen hierin zelf hun verantwoordelijkheid. Dit zorgt binnen onze school voor veiligheid, vertrouwen, structuur en rust.