Samen leren, creatief, plezier

Over Kindcentrum
Da Vinci

Het nieuwe en ruime gebouw van Kindcentrum Da Vinci biedt een warme en uitnodigende plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij bieden dagopvang van 0 tot 4 jaar, peuterschool, voorschool, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse activiteiten. Door alles onder één dak te hebben, stromen de kinderen in een vertrouwde omgeving rustig door van de opvang naar het onderwijs. De samenwerking tussen onderwijs en opvang biedt vele voordelen:

  • Voor het kind is er een veilige, soepele overgang.
  • Voor de ouders is er het gemak van alles onder één dak.
  • De kinderen worden van jongs af aan goed gevolgd.
  • Er is één eenduidige pedagogische aanpak en educatieve onderwijskundige lijn.
  • Pedagogisch medewerkers en leerkrachten leren van en met elkaar.
  • Door samen verantwoording te dragen voor onderwijs, zorg, verzorging en ontspanning, ontstaat er rust en saamhorigheid.
  • Gedeelde zorg voor kinderen brengt de behoeften van het kind in beeld en maakt de zorg beheersbaar.

Onze naam: Da Vinci

Ons Kindcentrum is genoemd naar Leonardo da Vinci. Hij was bijzonder creatief en innovatief en leefde van 1452 - 1519. Niet alleen in zijn tijd, nog steeds is er veel bewondering voor de ontdekkingen en kunst van zijn hand. Da Vinci liep in zijn tijd ver vooruit en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gezien als een groot genie. Aan zijn passie en ontwikkeling willen wij een voorbeeld nemen. Zij stimuleren ons bij de richting die ons Kindcentrum inslaat. De passie en de liefde voor het onderwijs die wij overbrengen en de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind, stimuleren kinderen zich verder te ontwikkelen, te onderzoeken, te ontwerpen, uit te vinden, te innoveren en natuurlijk ook iedere dag weer opnieuw te leren.

Wie vormen Kindcentrum Da Vinci?

Onderdeel van Kindcentrum Da Vinci zijn basisschool Ds. D.A. v.d. Boschschool en Gro Up Kinderopvang.