Samen leren, creatief, plezier

Ons onderwijs

Op de Ds. D.A. v.d. Boschschool is het onderwijs gericht op een zo hoog mogelijke leerwinst voor de leerlingen op het gebied van rekenen, taal, lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en daarom ook van onszelf. Wij blijven altijd kritisch kijken naar ons eigen handelen en passen onze werkwijze aan waar nodig.

Opbouw

De leerstof binnen de school is zorgvuldig opgebouwd en op elkaar afgestemd. Het team bespreekt regelmatig de inhoud van de vakken en als het nodig is, stellen we zaken bij. Per schoolvak zijn er verschillende doelstellingen vastgesteld in een schoolplan. Deze hangen samen met de wettelijk vastgelegde doelen.
De vakken binnen ons onderwijs zijn gericht op de totale ontwikkeling van de leerlingen, dus zowel op cognitieve ontwikkeling als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De onderwijstijd benutten we daarom graag ook zo optimaal mogelijk. Daarom starten we op tijd met onze lessen, zorgen we voor een vlotte leswisseling en proberen we de lesstof zo goed mogelijk te verdelen. We gebruiken verschillende methodes om onze lesstof te ondersteunen.