Samen leren, creatief, plezier

Vreedzame school

Een goede sociale omgang is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. Daarvoor hebben we ‘De Vreedzame School’. We besteden regelmatig aandacht aan verdraagzaamheid, respect, zelfstandigheid, openheid, eerlijkheid en zelfredzaamheid. Ieder kind mag er zijn. Ieder kind wordt gehoord en gezien, door de pedagogisch medewerkers, de leraren en de kinderen onderling. Samen werken we aan zes thema’s:

  1. We horen bij elkaar - over groepsvorming en een positief sociaal klimaat
  2. We lossen conflicten zelf op - over conflicthantering
  3. We hebben oor voor elkaar - over communicatie
  4. We hebben hart voor elkaar - over gevoelens
  5. We dragen allemaal een steentje bij - over verantwoordelijkheid
  6. We zijn allemaal anders - over diversiteit