Samen leren, creatief, plezier

Ouderparticipatie

De periode op de basisschool is een leuke en belangrijke periode voor u en uw kind. Wij betrekken u daarom zoveel mogelijk tijdens de periode dat uw kind bij ons op school zit. Een goede relatie met ouders vinden wij belangrijk en daarom betrekken wij alle ouders actief bij onze school. Uw mening heeft veel waarde, want samen zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft.

Helpt u ook mee?

Veel van onze leuke activiteiten worden door ouders georganiseerd. Zonder deze hulp kunnen wij niet alle activiteiten waarmaken. Alle hulp wordt daarom erg op prijs gesteld.
U kunt op de volgende manieren betrokken zijn bij onze school:

  • Helpen bij activiteiten zoals vieringen en sportdagen
  • Lid worden van de Ouderraad
  • Lid worden van de Medezeggenschapsraad


Ook hebben we bij de kleuters het ‘piramideproject’. U mag als ouders een aantal ochtenden per week meedoen aan de spelinloop van de klas. Ook in de hogere groepen kan u regelmatig binnenlopen. U kunt dan zien waar uw kind allemaal mee bezig is. Kinderen vinden het vaak erg leuk als hun vader of moeder langskomt of helpt bij activiteiten. Ook voelen de ouders zich meer verbonden en betrokken met de school.