Speel, leer en ontdek

Passend onderwijs

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor passend onderwijs. De scholen van SCOH maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs SPPOH. Op deze manier zorgen wij ervoor dat elk kind een onderwijsaanbod krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit wordt altijd in overleg gedaan met u als ouder.

Meer informatie over passend onderwijs kunt u vinden op www.sppoh.nl.