Documenten en protocollen

  • Het jaarplan en jaarverslag zijn ter inzage bij de directie.
  • De klachtenregeling en verzuimregeling vindt u in onze schoolgids.
  • Handige links voor KC Da Vinci
  • Schoolplan 2019-2023
  • Protocol datalekken
  • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Regelement social media
  • Voedingsbeleid KC Da Vinci
  • Schoolondersteuningsprofiel: Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl of lees onze SOP: Schoolondersteuningsprofiel KC Da Vinci
  • Het veiligheidsbeleid, waaronder het anti-pest protocol, ligt ter inzage bij de directie.