Documenten en protocollen

Het jaarplan en jaarverslag zijn ter inzage bij de directie.

De klachtenregeling en verzuimregeling vindt u in onze schoolgids.

Schoolplan 2019-2023 

Schoolondersteuningsprofiel

Protocol datalekken

Meldcode Kindermishandeling en huishoudelijk geweld

Regelement social media

Het veiligheidsbeleid, waaronder het anti-pest protocol, ligt ter inzage bij de directie.