Samen leren, creatief, plezier

Medezeggenschapsraad / 2-12 raad

MR

Iedereen mag meepraten over het beleid van Ds. D.A. v.d. Boschschool. Daarom hebben we een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders en de teamgeleding uit en door de leerkrachten. De MR komt zes keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken. Ook leggen de school en het bestuur elk schooljaar diverse zaken aan de MR voor. Voorbeelden van onderwerpen zijn de vakantieregeling, school- en personeelsbeleid, gedragsprotocollen en sollicitatieprocedures. De directie kan op verzoek de vergaderingen als adviseur (gedeeltelijk) bijwonen.

Op bestuursniveau is er overleg met de GMR (Gemeenschappelijke MR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van SCOH door een MR-lid wordt vertegenwoordigd. Jaarlijks kan het jaarverslag van de MR ingezien worden.
 

Heeft u interesse in deelname aan de MR? Neem gerust contact op met de secretaris, Jacqueline Vlag via jvlag@scoh.nl.


De MR van het schooljaar 2020-2021 bestaat uit:

Ouders:

  • Mevrouw Ayse Gürdel - moeder van Selin groep 7, Kenan groep 5 en Ekrem groep 3
  • Mevrouw Willemijn Terlouw - moeder van Celeste groep 4
  • Mevrouw Cinderella de Graaf - moeder van Bentley groep 3
  • Meneer Diego Canter Visscher - vader van Castiel groep 2

Leerkrachten:

  • Sheila van Teijlingen, voorzitter
  • Jacqueline Vlag, secretaris
  • Esther den Nijs

2-12 Raad

Omdat de peutergroepen onderdeel zijn geworden van onze basisschool en het Kindcentrum, worden de ouders en pedagogisch medewerkers ook betrokken bij de medezeggenschap. Dit betekent dat we onze medezeggenschapsraad graag uitbreiden met een ouder van een peuter en/of een medewerker van de peutergroepen. Wilt u ook meepraten over de school? Laat het vooral weten aan de leidster of leerkracht van uw kind.