Samen leren, creatief, plezier

Ouderbijdrage

Wij organiseren hele gehele schooljaar vele leuke activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wij vragen u om deze bijdrage jaarlijks te betalen. Zonder deze bijdrage kunnen wij niet alle leuke activiteiten bij ons op school organiseren. Van de bijdrage wordt bijvoorbeeld het Kerstfeest, het Paasfeest en de Sinterklaasviering georganiseerd. Voor alle kinderen zijn dit hoogtepunten van het jaar.

 

De ouderbijdrage is € 30,00 per jaar voor het eerste kind. De bijdrage voor het tweede kind is € 20,00 en voor elk daaropvolgend kind betaalt u € 18,00.

U kunt het bedrag overmaken op NL68 ABNA 0503 2735 54 t.n.v. Ds. D.A. van den Boschschool te Den Haag, onder vermelding van de naam van uw kind.

 

Overige schoolkosten

Er zijn ook verplichte schoolactiviteiten waarvoor een bijdrage van de ouders verplicht is. Dit is voor:

  • Het schoolreisje circa € 20,00
  • De werkweek groep 8 circa € 120,00