Samen leren, creatief, plezier

Oudercommunicatie

Goede communicatie met u als ouder vinden wij belangrijk. Als ouder en school hebben we namelijk hetzelfde belang: een goede ontwikkeling van uw kind en het beste voor uw kind. Een goede relatie en goede communicatie is daarom van belang. Wij houden u op verschillende manieren op de hoogte van alle informatie binnen onze school.

Informatieavond

Begin september organiseren wij een informatieavond voor alle groepen. Tijdens deze avond vertellen wij over alle zaken die betrekking hebben tot de school en de lessen van uw kind(eren).

Het Da Vinciblad

Met onze nieuwsbrief het Da Vinciblad houden wij u op de hoogte van alle nieuwtjes en dingen die spelen in en rondom ons Kindcentrum. Alle nieuwsbrieven zijn hier terug te lezen.

Ouderapp Social Schools

Wij vinden het belangrijk om snel en duidelijk informatie te kunnen verstrekken. Daarom maken wij gebruik van de ouderapp Social Schools. Met de app kunnen wij snel en gemakkelijk berichten sturen in een afgeschermde omgeving. De app biedt veel functies. U vindt er onder andere informatiebrieven, oudergesprekken, klassenlijsten, wat er in de klas gebeurt en de jaarkalender.

De schoolgids

Onze schoolgids wordt ieder jaar opgesteld. Hierin staat alle belangrijke informatie over het Kindcentrum, ons onderwijs en belangrijke informatie voor u als ouder. De schoolgids kunt u hier lezen.