Samen leren, creatief, plezier

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de wet Algemene Verorbering Gegevensbescherming ingegaan (AVG). Onder de AVG vallen regels die de verwerking van persoonsgegevens standaardiseert. Wat betekent de AVG voor de school en u:

  • Ons SCOH privacyreglement is aangepast. Het reglement vindt u hier .
  • Ons protocol social media is aangepast. U kunt het protocol hier  lezen.
  • Ons protocol ‘melding datalek’ is aangepast. Het protocol vindt u hier .
  • Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus ontvangen.


In het kader van de AVG heeft SCOH een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH-scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG, dan kunt u contact opnemen met de directeur Paul Arends via 070-3948687. Indien nodig zal hij contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH via FG@SCOH.nl.